Op Wijndomein Valke Vleug staat de natuur centraal. Zij is ons belangrijkste ingrediënt. Omdat het terroir zo belangrijk is voor de smaak van de wijn, verzorgen we onze wijngaard op de meest milieuvriendelijke manier. Zowel in de wijngaard als in de wijnmakerij zijn we minimalisten die de druiven zonder al te veel inmenging volledig tot hun recht willen laten komen. Laat de plaats en de bodem maar voor zichzelf spreken. In onze wijngaard staat daarom een geïntegreerde ecologische aanpak voorop.

Een eigen biotoop

Omdat wijnranken pas op hun best zijn rond hun twintigste levensjaar, moet ook de bodem het zo lang uitzingen. We streven daarom een minimale verstoring van het ecosysteem na door de grond minimaal te schoffelen, door enkel natuurlijk te bemesten, en door te streven naar zo gesloten mogelijke kringlopen. De natuur mag bij ons gewoon haar ding doen. 

We zijn geen “hobby-wijngaard”, maar een uitdagende onderneming waar we sterk in geloven. We starten met een relatief beperkt wijngaard areaal, doen zo veel kennis op, kunnen onze visie op wijn-maken marineren met onze ervaringen, en kijken er naar uit om van onze wijngaard, wijnen en gebouwen een waar succesverhaal te maken.

De natuur doet haar ding

Als wijngaardteam zijn we erg geïnteresseerd in herstellende Landbouw. Een duurzame vorm waarbij de natuur zichzelf geleidelijk herstelt. Intensieve landbouw heeft de maatschappij erg vooruit geholpen, maar blijkt steeds meer op zijn limieten te botsen. We willen de natuur een kans geven om terug een evenwicht te vinden en dat doen we door alles begroeid te houden en zo weinig mogelijk te maaien. Daarnaast planten we bewust bomen, hagen en kruidenstroken aan. We laten de bodem onaangeroerd en integreren dieren en zelfgemaakte compost in ons systeem.

Omdat wijnranken pas op hun best zijn rond hun twintigste levensjaar, moet ook de bodem het zo lang uitzingen. We streven daarom een minimale verstoring van het ecosysteem na door de grond minimaal te schoffelen, door enkel natuurlijk te bemesten, en door te streven naar zo gesloten mogelijke kringlopen. De natuur mag bij ons gewoon haar ding doen. 

Ook om ziektes te voorkomen werken we vooral preventief via natuurlijke beschermingsmiddelen. We kiezen zo veel mogelijk voor handmatige bewerking van de wijngaard. We gaan nauwkeurig te werk, springen voorzichtig om met de ranken en passen onze werkwijze aan aan de individuele groeiomstandigheden. Elke wijnstok wordt apart verzorgd.

Water is goud waard

Water is een kostbaar goed. Omdat er veel water komt kijken bij het maken van wijn, gaan we heel spaarzaam om met deze grondstof. We vangen al het water op en waar mogelijk halen we energie uit ons afvalwater via de omzetting van alcohol en suikers in biobrandstof. De rest van het afvalwater laten we door microflora vergisten om het zo zuiver mogelijk terug te geven aan de natuur.

Ecologische meerwaarde

Snoeigroen, snoeihout, persresten en ander bio-afval composteren we om de kringloop zoveel mogelijk te sluiten en de stikstofbalans te behouden. Dankzij groenbemesting via kruiden en planten, beperken we de nood aan bemesting en zorgen we voor een gezonde bodem.

Bij de keuze van nieuwe bomen en struiken rond onze wijngaarden, zoeken we naar het juiste evenwicht met de omgeving en naar een ecologische meerwaarde. De helft van onze gangen worden ook enkel plat gerold, en dus niet gemaaid: zo houden we de insecten populatie op pijl. Door een bodem bedekt te houden en minimaal te maaien, geef je de bodem een kans om nutriënten uit de atmosfeer te halen.

De bomen en struiken, de hoge begroeiing en de wijnranken zelf bieden ook beschutting en voeding aan heel wat Klein-Brabants leven. Zo kunnen we naast onze gebruikelijke torenvalken, buizerds, bosmuizen, hazen,… ook vaak marters, wezels, vossen, sperwers, putters en enkele miljoenen onzichtbare nieuwe vrienden verwelkomen op Valke Vleug.

Ook tijdens het wijn maken zelf willen we zo dicht mogelijk bij de natuur en haar originele aroma’s blijven. Wij staan achter het principe om de natuur en het proces te laten spreken, en de smaak en geur niet te beïnvloeden. Door zo min mogelijk in te grijpen, zal de eigenheid of het terroir van de wijn veel beter tot zijn recht komen. Variaties tussen jaargangen en cuvées zijn het logische gevolg van deze aanpak, maar dat maakt de wijnstiel net zo fascinerend! De kwaliteit van onze terroirwijnen is voor ons het beste bewijs van deze filosofie.