Sobere en gebalanceerde volumes

De typologie van onze wijnhoeve is geïnspireerd op de archetypische, functioneel eerlijke Vlaamse boerderij met een schuur en een woonhuis. Zo is de wijnhoeve mooi ingebed in het Vlaamse landschap. De essentie van wijn maken vertaalt zich in de sobere, eenvoudige en gebalanceerde volumes. Er staat niets te veel en je hebt van alles genoeg. Alle ruimtes ademen grandeur, zonder schreeuwerig of spectaculair te ogen. Ze zijn tegelijkertijd geraffineerd en ontspannen, verfijnd en krachtig, net zoals onze wijnen. Allemaal zinnelijke plekken die een natuurlijk energie uitstralen, maar ook welbehagen, huiselijkheid, comfort, reflectie en rust. De hedendaagse, ambachtelijke interieurs versterken dit gevoel.

Cultuur en natuur

Voor Van Duysen is rust onlosmakelijk verbonden met de juiste verhoudingen, materialen, kleuren en texturen. Hij houdt van gelaagd ontwerpen en zoekt verdieping in pure, tactiele materialen en technieken. Zo voel je het aardse van de omringende wijngaarden in de materialen van de wijnhoeve. De basissteen leunt dicht aan bij de lokale aarde, een houten structuur geeft het gebouw vorm en voor het beton van de buitenmuren werd lokale grond gebruikt. De relatie tussen binnen- en buitenruimtes is essentieel. De wisselwerking tussen cultuur en natuur is een van de sleutelervaringen als je door de hoeve kuiert.